Politik for beskyttelse af Personoplysninger for stepta.dk

Det er vigtigt os at dine personoplysninger er beskyttet. Denne sammenfatning vil informerer dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Vi har brug for dine personfølsomme data fordi:

  • Det er nødvendigt for at håndtere din ordre og levere dine vare.
  • For at give dig tilbud og inspiration, via nyhedsbreve.
  • Til at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål.
  • Til at oprette og vedligeholde en kundekonto.
  • Til at overholde obligatorisk lovgivning (f. eks. forbruger- og regnskabslovgivning).

HVEM KAN FÅ ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER?
Dine personoplysninger behandles primært af stepta.dk samt vores tilknyttede samarbejdspartnere. Vi sælger ikke dine personoplysninger.

Hvem kan modtage dine oplysninger?

  • Fordi at vi skal sikre, at du betaler os, vil vores betalingsudbyder Bambora AB få adgang til dine personoplysninger.
  • For at vi kan levere dine varer til din private adresse eller til en post leverandør, og for at kunne håndtere eventuelle returforsendelser, deler vi dine personoplysninger med en transportvirksomhed.
  • For at kunne publicere dine anmeldelser på vores hjemmeside deler vi dine personoplysninger med udbyderen af den tekniske løsning til offentliggørelse af sådanne anmeldelser.

Hvordan kan du påvirke vores behandling af dine personoplysninger?

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du en række forskellige rettigheder i forhold til at påvirke vores behandling af dine personoplysninger. Læs mere herunder.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke og til at gøre indsigelse mod behandling.

Du har ret til helt eller delvist at tilbagekalde et afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger. Din tilbagekaldelse har virkning fra tidspunktet for din tilbagekaldelse.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring fra os, herunder nyhedsbreve.

I andre tilfælde findes retten til indsigelse ikke (f.eks. fordi vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger). Du har ret til at gøre indsigelse, når behandlingen er baseret på afvejning af legitime interesser. Hvis vi kan påvise vægtige legitime årsager til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser og grundlæggende rettigheder, eller hvis behandlingen finder sted med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, har du aldrig ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Ret til adgang

Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler personoplysninger om dig eller ej. Du kan få adgang til personoplysningerne og modtage en kopi af de personoplysninger, som vi har behandlet.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig og ret til at bede os om at fuldstændiggøre ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning ("Retten til at blive glemt") og begrænsning af behandlingen

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om at få personoplysninger om dig slettet. Det er f.eks. tilfældet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, eller hvis du trækker det samtykke tilbage, der er grundlag for behandlingen, og der ikke er et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.

Du har også ret til at anmode Stepta.dk om at begrænse behandlingen af personoplysningerne om dig. Det er f.eks. tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, eller behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses.

RET TIL AT INDGIVE EN KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHED

Du har altid ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Det kan du navnlig gøre i den EU/EØS-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller din arbejdsplads, eller hvor en påstået overtrædelse af den gældende databeskyttelseslovgivning har fundet sted. Tilsynsmyndigheden er i Danmark Datatilsynet. Denne ret berører ikke andre administrative klagegange eller adgang til retsmidler.

RET TIL DATAPORTABILITET

Du har ret til at bede os om at overføre visse af de personoplysninger, som vi har om dig, til et andet firma (dataportabilitet). Denne ret gælder for personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og indbyrdes kompatibelt format, hvis:

  • Behandlingen er baseret på et samtykke eller på en kontrakt, og behandlingen foretages ved hjælp af automatisk databehandling.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få personoplysninger overført direkte fra Stepta.dk til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

STÅR DU STADIGVÆK TILBAGE MED SPØRGSMÅL?

Vores mål er at være så åbne som muligt med hensyn til, hvordan og hvorfor vi behandler personoplysninger om dig. Så hvis du har yderligere spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte info@stepta.dk